BI

GRA 2341 Strategi & IT

Word 97

Lasse Olsen
Alexander BoreGRA 2330 Ledelse av IS-innovasjoner

Fagoppgave i Word 97 format

Alexander Bore